1 września 2021

  1 września minęła 82. Rocznica niemieckiej agresji na Polskę. Wybuch II wojny światowej upamiętniony został podczas uroczystości przy Pomniku Armii Krajowej u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Dąbrowszczaków.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, Sejmu RP, władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i delegacje służb mundurowych. Nie zabrakło również mieszkańców Olsztyna.

Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy oraz grupa młodzieży z Klubu Wnuka Sybiraka pod opieką J. Skłodowskiej-Płoskiej i M. Olszewskiej.

Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem oraz odegranie sygnału wojskowego „Śpij Kolego”. Ponadto w południe na terenie miasta wybrzmiał dźwięk syren alarmowych.

 

Galeria zdjęć


12 września 2021 r.

   Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków i Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie pragną poinformować, że w dniu 12 września 2021 roku odbyły  się uroczyste obchody 82. Rocznicy  napaści Rosji Radzieckiej na Polskę  oraz Dnia Sybiraka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00  Mszą Świętą w kościele Św. Józefa. O godz. 11.50  złożono kwiaty przy Pomniku Sybiraków.

Uroczystość zorganizował Związek Sybiraków w Olsztynie. Program obejmował m.in.:
 • Mszę Św. koncelebrowaną przez arcybiskupa seniora  Edmunda Piszcza w Parafii św. Józefa,
 • Uroczystość złożenia kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Pamięci Zesłańców Syberyjskich,
 • Przemówienia zaproszonych gości,
 • Apel poległych.

    Ten doniosły moment swoją obecnością uświetnili znamienici goście, przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Związku Sybiraków  oraz  delegacje olsztyńskich szkół, a także żołnierze z Wojsk Terytorialnych.  Uroczystość ta była wyjątkowym i ważnym wydarzeniem w historii zarówno Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków, jak i naszego miasta.

Uroczystość odbywa się cyklicznie, a jej celem jest upamiętnianie kolejnych rocznic - w roku bieżącym 82 - napaści ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Wspomniane obchody przypominają o sowiecko-niemieckim rozbiorze Polski we wrześniu 1939 roku i rozpoczęciu masowych wywózek Polaków na Syberię.
Wywózki Polaków na Syberię były jednym z podstawowych instrumentów polityki okupacyjnej władz sowieckich, której celem była eksterminacja polskich elit oraz depolonizacja Kresów - przeprowadzenie czystki etnicznej. Pierwsza masowa deportacja naszych rodaków zamieszkujących Kresy Wschodnie miała miejsce w nocy z 9/10 lutego 1940 roku, potem były trzy kolejne. W latach 1940 - 1941 w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 1 miliona Polaków. Śmiertelność deportowanych na Syberię była bardzo wysoka i wynosiła 25%. Męczeńska droga deportowanych zaczynała się od momentu najścia NKWD na ich domy, gdy dawano całym rodzinom kilkanaście minut na spakowanie się. Potem był trwający kilkadziesiąt dni transport na Syberię - w bydlęcych wagonach, przy mrozie sięgającym nawet do minus pięćdziesięciu stopni Celsjusza. Miejscem osiedlenia był zaśnieżony step lub tajga a potem mordercza, niewolnicza praca w tajdze, w kopalni, w kołchozach.... Głód, mróz, choroby dziesiątkowały zesłańców, niewielu przeżyło i wróciło do kraju. Obecne i przyszłe pokolenia nie mogą zapomnieć o męczeństwie Zesłańców Syberyjskich, nie mamy prawa o tym nie pamiętać...

 

Galeria Zdjęć


 ŚWIĘTO SZKOŁY

17 WRZEŚNIA 2020 R.

KONKURS "ONI DO NIEPODLEGŁEJ SZLI..."

Z okazji Święta Szkoły – 17 września 2020r. każda klasa przygotowała krótki program artystyczny (5 do 10 minut).

 • W ramach programu uczniowie prezentowali:
 •  recytację wierszy,
 •   etiudę teatralną,
 •   piosenkę patriotyczną
 •   prezentację multimedialną z komentarzem,
 •  wystawę tematyczną,
 •  choreografię taneczną,
 •  prace graficzne wraz z prezentacją (np. makiety, plakaty, rekwizyty itp.).

Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie programów artystycznych
"Do niepodległej szli...". Młodzi ludzie, na specjalnie przygotowanych warsztatach przez wychowawców, pogłębili wiedzę na temat Sybiru i Sybiraków. Wszyscy uczestnicy konkursu entuzjastycznie podeszli do przygotowania prezentacji.  W uroczystości wzięło udział ponad czterystu uczniów, którzy przeżyli żywą lekcję historii. Prezentując życie zesłańców, wcielając się w ich postacie uczniowie zrozumieli jak ciężko było przetrwać na zesłaniu.
   Jury przy ocenie brało pod uwagę: treści merytoryczne, ilość zaangażowanych uczniów, odbiór artystyczny, wystrój sali.

Laureaci konkursu związanego
z patronem szkoły


Klasy I - III

I miejsce – klasa II A i III B

Wyróżnienie - klasy I A i III A

Klasy IV - V

I miejsce – klasa IV B

Wyróżnienie - klasy IV A i V AS

Klasy VI -VIII 

I miejsce – klasa VII A
Wyróżnienie - klasa VI A

 

Galeria zdjęć

logo szkoły