83. Rocznica napaści Rosji Radzieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka
 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków i Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie pragnął poinformować, że w dniu 17 września 2022 roku odbyły się uroczyste obchody 83. Rocznicy napaści Rosji Radzieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Świętą w kościele Św. Józefa. O godz. 11.50 złożono kwiaty przy Pomniku Sybiraków.
Uroczystość zorganizował Związek Sybiraków w Olsztynie.
Ten doniosły moment swoją obecnością uświetnili znamienici goście, przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Związku Sybiraków oraz delegacje olsztyńskich szkół, a także żołnierze z Wojsk Terytorialnych. Uroczystość ta była wyjątkowym i ważnym wydarzeniem w historii zarówno Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków, jak i naszego miasta.

 

 

 

Z okazji Święta Szkoły – 19 września 2022 r. każda klasa przygotowała krótki program artystyczny (5 do 10 minut).
• W ramach programu uczniowie prezentowali:
• recytację wierszy,
• scenkę teatralną,
• piosenkę patriotyczną
• choreografię taneczną,
• prace graficzne wraz z prezentacją (np. makiety, plakaty, rekwizyty itp.).
Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie programów artystycznych "Do niepodległej szli...". Młodzi ludzie, na specjalnie przygotowanych warsztatach przez wychowawców, pogłębili wiedzę na temat Sybiru i Sybiraków. Wszyscy uczestnicy konkursu entuzjastycznie podeszli do przygotowania prezentacji. W uroczystości wzięło udział ponad czterystu uczniów, którzy przeżyli żywą lekcję historii. Prezentując życie zesłańców, wcielając się w ich postacie uczniowie zrozumieli jak ciężko było przetrwać na zesłaniu.
Jury przy ocenie brało pod uwagę: treści merytoryczne, ilość zaangażowanych uczniów, odbiór artystyczny, wystrój sali.
Laureaci konkursu związanego
z patronem szkoły:
Klasy 1-3
1. III B
2. II B
3. III C
Klasy 4-8
1. VI B i VIII BS
2. IV B i VIII A
3. V B
                                                                                                          Galeria zdjęć 

Spotkania z historią

We wtorek 20.09.2022 roku uczniowie z Klubu Wnuka Sybiraka uczestniczyli w lekcji z cyklu „Spotkania z historią” Sybiracy na Warmii i Mazurach, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. W programie zaplanowano występ artystyczny – „Nieludzka ziemia – Kierunek Sybir”, etiuda taneczna w wykonaniu młodzieży Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Biała Strefa Tańca, działającego przy Stowarzyszeniu Hip-Hop Mazury w Kętrzynie oraz prelekcję wraz z prezentacją multimedialną o historii Sybiraków - dr Wojciech Marciniak, pracownik naukowy w Katedrze Historii Polski
i Świata po 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Archiwum Sybiraków w Instytucie Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Wycieczka edukacyjna

W piątek 9 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły z opiekunami p. J. Skłodowską-Płoską i p. M. Olszewską uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku. Wyjazd zorganizował Związek Sybiraków. Sybiracy zaprosili uczniów i opiekunów, którzy działają w Klubach Wnuka Sybiraka w SP 1, SP 5, LO 3 i Szkole Katolickiej. W programie było zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru i Sanktuarium Świętej Wody. Wycieczka miała charakter edukacyjny i pozwoliła uczniom poznać i nawiązać przyjaźnie z Sybirakami.
Muzeum Pamięci Sybiru jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI aż do połowy XX wieku byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. Opowiada o jeńcach, więźniach, zesłańcach i deportowanych. A także o tych, którzy przed I wojną światową odkrywali Syberię i aktywnie uczestniczyli w zagospodarowaniu jej ogromnych obszarów.
 

Galeria zdjęć


XI Krajowy Zjazd pt. "Sybir - ziemia cierpień"

XI Krajowy Zjazd

XI Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru
2-4 czerwca 2022 r. Białystok.

       Od 12 lat, rok przerwy ze względu na pandemię, szkoły, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia powiązane wspólna ideą zachowania pamięci o Zesłańcach na Sybir wysyłają swoich przedstawicieli na wspólne spotkania. Każdego roku przyjeżdżamy do innej miejscowości.
      Organizatorami zjazdów są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarząd Główny Związku Sybiraków. Instytucjami goszczącymi tegorocznych uczestników spotkania są: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku oraz Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.
      Zadaniem gospodarzy na zjeździe w Białymstoku jest wspólne uczczenie pamięci deportowanych na Sybir, wymiana doświadczeń na temat metod wychowania patriotycznego młodzieży oraz metod integracji wielokulturowej, promocja Podlasia, promocja Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz obiektów świadczących o wielokulturowości naszego regionu.

Szkołę Podstawową nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie reprezentował grupa nauczycieli: p. dyrektor A. Tymecki, oraz opiekunowie Klubu Wnuka Sybiraka
J. Skłodowska-Płoska i M. Olszewska.

Przebieg:


2 czerwca 2022 r.:
10.00- Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu w obecności władz oraz przedstawicieli organizacji sybirackich i kombatanckich (otwarcie Zjazdu, przemówienia okolicznościowe, wręczanie odznaczeń i wyróżnień kombatanckich).
12.00 – referat okolicznościowy pana dr Bogusława Kosela „Sowiecka polityka okupacyjna na Kresach II RP. Leśnicy i osadnicy wojskowi, pierwsze ofiary systemu.”
14.00 Zwiedzanie Wystawy Stałej Muzeum Pamięci Sybiru;
16. 15- Sala konferencyjna Muzeum Pamięci Sybiru - referat dr Piotra Popławskiego na temat „Sowieckie deportacje Polaków i przedstawicieli mniejszości narodowych z Kresów Wschodniej II RP” - obrady


3 czerwca 2022 r.:
8.15 - Uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka przy ulicy Sybiraków.
9.00 Wyjazd z Białegostoku zwiedzanie miejsc wielu kultur i religii (Bohoniki, Supraśl, Tykocin).


4 czerwca 2022 r.:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku przy ulicy Częstochowskiej 6A.
9.30 - występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku – prezentacje różnych narodowości (sala gimnastyczna)
11.00 - uroczyste zakończenie i podsumowanie XI Krajowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Podjęcie stosownych uchwał.

 

 

 

Szkoła pamięta 2021

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

                         Uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły na różne sposoby starają  się upamiętniać lokalnych bohaterów,
lepiej poznać historię swojego regionu oraz uczcić ważne rocznice historyczne.

A szczególnie Patrona naszej szkoły Sybiraków. Na naszej stronie w zakładce Patron szkoły zamieszczamy informacje o różnych działaniach związanych z  upamiętnieniem Sybiraków.

 

Finał akcji „Szkoła pamięta” 29.11.2021 r.

Klasa III b - upamiętniamy naszych bohaterów

Klasa I c - upamiętniamy naszych bohaterów

Klasa I b- upamiętniamy naszych bohaterów


#SzkołaPamięta

 

Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń

W dniach 4-6 października 2021  roku spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu szkół, stowarzyszeń i instytucji w ramach X-go Jubileuszowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Na mocy Uchwały podjętej podczas IX Zjazdu w Grajewie tegoroczny Zjazd odbył się w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. Hasło przewodnie X-go Zjazdu to: Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń

W Zjeździe wzięło udział 76 uczestników z całej Polski. Szkoła gościła przedstawicieli urzędów miast, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów instytucji, dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli.

Celem Zjazdu było przede wszystkim przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom i uszanowanie pamięci o tragedii Polaków wywiezionych na Sybir,  upamiętnienie tragicznych losów polskich zesłańców, pielęgnowanie tożsamości narodowej, wychowanie do wartości, edukacja do późnej dorosłości, wypracowanie sposobów upowszechniania wiedzy o Sybirakach i zintensyfikowanie działań w tym zakresie.

Naszą szkołę reprezentowali dyrektor Andrzej Tymecki, Jolanta Patalas, Małgorzata Olszewska.

 


ŚWIĘTO SZKOŁY

17 WRZEŚNIA 2021 r.

KONKURS "ONI DO NIEPODLEGŁEJ SZLI..."

Galeria zdjęć

#SzkołaPamięta

Z okazji Święta Szkoły – 17 września 2021 r. każda klasa przygotowała krótki program artystyczny (5 do 10 minut).

 • W ramach programu uczniowie prezentowali:
 •  recytację wierszy,
 •   etiudę teatralną,
 •   piosenkę patriotyczną
 •   prezentację multimedialną z komentarzem,
 •  wystawę tematyczną,
 •  choreografię taneczną,
 •  prace graficzne wraz z prezentacją (np. makiety, plakaty, rekwizyty itp.).

Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie programów artystycznych
"Do niepodległej szli...". Młodzi ludzie, na specjalnie przygotowanych warsztatach przez wychowawców, pogłębili wiedzę na temat Sybiru i Sybiraków. Wszyscy uczestnicy konkursu entuzjastycznie podeszli do przygotowania prezentacji.  W uroczystości wzięło udział ponad czterystu uczniów, którzy przeżyli żywą lekcję historii. Prezentując życie zesłańców, wcielając się w ich postacie uczniowie zrozumieli jak ciężko było przetrwać na zesłaniu.
   Jury przy ocenie brało pod uwagę: treści merytoryczne, ilość zaangażowanych uczniów, odbiór artystyczny, wystrój sali.

Laureaci konkursu związanego
z patronem szkoły

Klasy 1-3

1. 2a 72 pkt.

2. 2b 68 pkt.

3. 3b 64 pkt.

Klasy 4-6

1. 5b 72 pkt.

2. 4cs 69 pkt.

3. 6as 63 pkt.

Klasy 7-8

1. 8bs i 8a 70 pkt.

2. 7a 61 pkt.

3. 8cs 58 pkt.


12 września 2021 r.

#SzkołaPamięta

   Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków i Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie pragną poinformować, że w dniu 12 września 2021 roku odbyły  się uroczyste obchody 82. Rocznicy  napaści Rosji Radzieckiej na Polskę  oraz Dnia Sybiraka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00  Mszą Świętą w kościele Św. Józefa. O godz. 11.50  złożono kwiaty przy Pomniku Sybiraków.

Uroczystość zorganizował Związek Sybiraków w Olsztynie. Program obejmował m.in.:
 • Mszę Św. koncelebrowaną przez arcybiskupa seniora  Edmunda Piszcza w Parafii św. Józefa,
 • Uroczystość złożenia kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Pamięci Zesłańców Syberyjskich,
 • Przemówienia zaproszonych gości,
 • Apel poległych.

    Ten doniosły moment swoją obecnością uświetnili znamienici goście, przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, Związku Sybiraków  oraz  delegacje olsztyńskich szkół, a także żołnierze z Wojsk Terytorialnych.  Uroczystość ta była wyjątkowym i ważnym wydarzeniem w historii zarówno Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków, jak i naszego miasta.

Uroczystość odbywa się cyklicznie, a jej celem jest upamiętnianie kolejnych rocznic - w roku bieżącym 82 - napaści ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Wspomniane obchody przypominają o sowiecko-niemieckim rozbiorze Polski we wrześniu 1939 roku i rozpoczęciu masowych wywózek Polaków na Syberię.
Wywózki Polaków na Syberię były jednym z podstawowych instrumentów polityki okupacyjnej władz sowieckich, której celem była eksterminacja polskich elit oraz depolonizacja Kresów - przeprowadzenie czystki etnicznej. Pierwsza masowa deportacja naszych rodaków zamieszkujących Kresy Wschodnie miała miejsce w nocy z 9/10 lutego 1940 roku, potem były trzy kolejne. W latach 1940 - 1941 w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 1 miliona Polaków. Śmiertelność deportowanych na Syberię była bardzo wysoka i wynosiła 25%. Męczeńska droga deportowanych zaczynała się od momentu najścia NKWD na ich domy, gdy dawano całym rodzinom kilkanaście minut na spakowanie się. Potem był trwający kilkadziesiąt dni transport na Syberię - w bydlęcych wagonach, przy mrozie sięgającym nawet do minus pięćdziesięciu stopni Celsjusza. Miejscem osiedlenia był zaśnieżony step lub tajga a potem mordercza, niewolnicza praca w tajdze, w kopalni, w kołchozach.... Głód, mróz, choroby dziesiątkowały zesłańców, niewielu przeżyło i wróciło do kraju. Obecne i przyszłe pokolenia nie mogą zapomnieć o męczeństwie Zesłańców Syberyjskich, nie mamy prawa o tym nie pamiętać...

 

Galeria Zdjęć

 


1 września 2021

#SzkołaPamięta

  1 września minęła 82. Rocznica niemieckiej agresji na Polskę. Wybuch II wojny światowej upamiętniony został podczas uroczystości przy Pomniku Armii Krajowej u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Dąbrowszczaków.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, Sejmu RP, władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i delegacje służb mundurowych. Nie zabrakło również mieszkańców Olsztyna.

Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy oraz grupa młodzieży z Klubu Wnuka Sybiraka pod opieką J. Skłodowskiej-Płoskiej i M. Olszewskiej.

Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem oraz odegranie sygnału wojskowego „Śpij Kolego”. Ponadto w południe na terenie miasta wybrzmiał dźwięk syren alarmowych.

 

Galeria zdjęć

 


 ŚWIĘTO SZKOŁY

17 WRZEŚNIA 2020 R.

KONKURS "ONI DO NIEPODLEGŁEJ SZLI..."

Z okazji Święta Szkoły – 17 września 2020r. każda klasa przygotowała krótki program artystyczny (5 do 10 minut).

 • W ramach programu uczniowie prezentowali:
 •  recytację wierszy,
 •   etiudę teatralną,
 •   piosenkę patriotyczną
 •   prezentację multimedialną z komentarzem,
 •  wystawę tematyczną,
 •  choreografię taneczną,
 •  prace graficzne wraz z prezentacją (np. makiety, plakaty, rekwizyty itp.).

Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie programów artystycznych
"Do niepodległej szli...". Młodzi ludzie, na specjalnie przygotowanych warsztatach przez wychowawców, pogłębili wiedzę na temat Sybiru i Sybiraków. Wszyscy uczestnicy konkursu entuzjastycznie podeszli do przygotowania prezentacji.  W uroczystości wzięło udział ponad czterystu uczniów, którzy przeżyli żywą lekcję historii. Prezentując życie zesłańców, wcielając się w ich postacie uczniowie zrozumieli jak ciężko było przetrwać na zesłaniu.
   Jury przy ocenie brało pod uwagę: treści merytoryczne, ilość zaangażowanych uczniów, odbiór artystyczny, wystrój sali.

Laureaci konkursu związanego
z patronem szkoły


Klasy I - III

I miejsce – klasa II A i III B

Wyróżnienie - klasy I A i III A

Klasy IV - V

I miejsce – klasa IV B

Wyróżnienie - klasy IV A i V AS

Klasy VI -VIII 

I miejsce – klasa VII A
Wyróżnienie - klasa VI A

 

Galeria zdjęć

logo szkoły