KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września wg harmonogramu:

Spotkania w salach wg przydziału godz. 9.00

 1. Po uroczystości wychowawcy klas pod nadzorem Pani Bińczak wpisują plany lekcji, uzupełniają Dziennik. Szkolenie dla nowo zatrudnionych – 10.00-13.00 (podział na grupy, najpierw spotykają się wychowawcy, później nauczyciele)
 2. Rada Pedagogiczna – m. in. plany pracy szkoły, zespołów zadaniowych

– 13 września godz. 15.30 sala 312.

 1. Spotkanie z rodzicami – 15 września godz. 17.00.
 2. Święto szkoły - 19 września – obowiązuje strój galowy
 3. Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14 października i wręczenie nagród

Dyrektora.

 1. Rada Pedagogiczna – m. in. przedstawienie wyników egzaminów, wniosków do pracy;

wyniki nauczania, doskonalenie zawodowe – 25 października godz. 15.30 sala 312.

 1. Konsultacje z rodzicami – 3 listopada godz. 17.00.
 2. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada
 3. Rada szkoleniowa – …… listopada godz. 15.30 sala 312.
 4. Wystawienie prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów z poszczególnych przedmiotów na semestr

17 grudnia.

 1. Rada szkoleniowa – …… grudnia godz. 15.30 sala 312.
 2. Spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych)

– 20 grudnia godz. 17.00.

 1. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia.
 2. Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów – 13 stycznia (piątek).
 3. Rada klasyfikacyjna – 17 stycznia godz. 15.30 sala 312/zdalnie
 4. Spotkania dotyczące IPET – 19 stycznia (czwartek, przed konsultacjami)
 5. Konsultacje z rodzicami (przedstawienie ocen semestralnych) – 19 stycznia

godz. 17.00.

 1. Ferie zimowe: 23 stycznia – 5 lutego (warmińsko-mazurskie)
 2. Rada pedagogiczna podsumowująca semestr – 7 lutego 15.30 sala 312/zdalnie
 3. Rada szkoleniowa – …… marca godz. 15.30 sala 312.
 4. Spotkanie z rodzicami – 16 marca godz. 17.00.
 5. Rada pedagogiczna – zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły – 28 marca (wtorek)

godz. 15.30 sala 312.

 1. Rada szkoleniowa dotycząca powołania i przeszkolenia zespołów egzaminacyjnych – 18 kwietnia

godz. 15.30 sala 312.

 1. Rada szkoleniowa – …… kwietnia/maja godz. 15.30 sala 312.
 2. Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia
 3. Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

                               

Egzamin ósmoklasisty:

 1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

  2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

  3. język obcy nowożytny – 25 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 1. Wystawienie w dzienniku propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego (w tym

przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania) – 19 maja.

 1. Dni otwarte szkoły – luty/marzec
 2. Spotkania dotyczące IPET – 18 maja (czwartek, przed zebraniami).
 3. Spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach rocznych i przewidywanej ocenie

zachowania) – 18 maja godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).

 1. Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 16 czerwca.
 2. Rada klasyfikacyjna – 19 (poniedziałek) czerwca 14.30 sala 312.
 3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca.
 4. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia.
 5. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – 30 sierpnia.

 

 

logo szkoły