KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 14 października (środa)i wręczenie nagród
 2. Rada Pedagogiczna – m. in. przedstawienie wyników egzaminów gimnazjalnych, wniosków do pracy; wyniki nauczania – 27 października
 3. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada
 4. Zdalne spotkanie z rodzicami – 12 listopada godz. 17.00.
 5. Rada pedagogiczna – m.in. doskonalenie zawodowe – 24 listopada
 6. Wystawienie prognozowanych ocen niedostatecznych uczniów z poszczególnych przedmiotów na semestr – 11 grudnia.
 7. Zdalne spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych)– 17 grudnia godz. 17.00.
 8. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia.
 9. Wystawienie ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów – 22 stycznia (piątek).
 10. Rada klasyfikacyjna – 26 stycznia
 11. Spotkania dotyczące IPET – 21 stycznia (czwartek, przed zebraniami).
 12. Zdalne spotkania z rodzicami (przedstawienie ocen semestralnych) – 21 styczniagodz. 17.00.
 1. Ferie zimowe: 4 stycznia – 17 stycznia.
 2. Rada pedagogiczna podsumowująca semestr – 9 lutego 15.30 sala 312.
 3. Zdalne spotkanie z rodzicami – 19 marca godz. 17.00.
 4. Rada szkoleniowa dotycząca powołania i przeszkolenia zespołów egzaminacyjnych –20 kwietnia
 5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia
 6. Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 1. Rada pedagogiczna – zaopiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły – 27 kwietnia (wtorek).
 2. Wystawienie w dzienniku propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego (w tym przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania) – 14 maja.
 3. Dni otwarte szkoły – kwiecień/maj.
 4. Spotkania dotyczące IPET – 20 maja (czwartek, przed zebraniami).
 5. Zdalne spotkanie z rodzicami (powiadomienie o prognozowanych ocenach rocznych i przewidywanej ocenie zachowania) – 20 maja godz. 17.00 (dyżur nauczycieli 17.30-18.30).
 6. Wystawienie uczniom ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów 19 czerwca.
 7. Rada klasyfikacyjna – 22 czerwca
 8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca.
 9. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia.
 10. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – 26 sierpnia.

logo szkoły