Godziny pracy
Zespołu  Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w  roku szkolnym  2020/2021

Dzień tygodnia

Psycholog

mgr Marta Urban-Burdalska

opieka nad klasami:

IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB, VIA, VIBS

Pedagog

mgr Sylwia Motas

opieka nad klasami:

IVA, IVB, IVCS, VAS, VIIA, VIIBS, VIICS, VIIIAS,

poniedziałek

wolne

8.00-13.00

wtorek

8.00-15.00

8.00-12.30

środa

8.00-13.00

8.00-14.30

czwartek

8.00-12.00

8.00-14.00

piątek

8.00-14.00

wolne

 

logo szkoły