Godziny pracy
Zespołu  Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w  roku szkolnym  2021/2022

 

 

 

 

  

        

        Psycholog    22 h

 

   mgr  Marta Urban-Burdalska

 

Opieka nad klasami 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B

        

  

    Pedagog   22 h

 

      mgr  Sylwia Motas

 

Opieka nad klasami  4A, 4B, 4CS, 5A,  5B, 5CS, 6AS, 7A, 7BS, 8A, 8BS, 8CS

        

 

Poniedziałek

         

---------------------------

 

           8.00  – 13.00

 

 

  Wtorek

 

         8.00  - 15.00

 

           8.00  -  12.30

 

   Środa

 

 

         10.00  - 14.00

 

 

           8.00 – 14.30

 

 Czwartek

 

        8.00  - 14.00

 

 

           8.00 – 14.00

 

  Piątek

 

         8.00 – 13.00

 

 

                 -------------------

 

                             Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y     UCZNIÓW,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI

 

logo szkoły