Międzynarodowy projekt  PARTNERZY PRZYSZŁOŚCI

        Nasza szkoła zakwalifikowało się do projektu i zostało jedną z  ośmiu modelowych szkół w Polsce. Projekt powstał z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Goethe -Institut. Ma na celu stworzenie na całym świecie sieci około 1000 szkół partnerskich oraz powstanie takiej sieci szkół w Polsce. Ideą projektu jest rozwój i wspieranie szkół, w których odbywa się nauczanie
języka niemieckiego.

Nasza szkoła zyskała dzięki projektowi:

  1. Metodyczne i materialne wsparcie naszej szkoły w nauce języka niemieckiego.
  2. Możliwość zdawania w szkole certyfikatów językowych.
  3. Coroczne stypendium wakacyjne na kurs językowy do Niemiec dla uczniów.
  4. Coroczne miejsce na wakacyjnym kursie doskonalenia zawodowego w Niemczech dla nauczyciela języka niemieckiego.
  5. Szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego w celu podniesienia ich kwalifikacji i wzbogacenia warsztatu metodycznego.
  6. Możliwość wymiany doświadczeń między szkołami modelowymi z całego świata.
  7. Dotacja na wyposażenie, pomoce i materiały metodyczne.

 

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec.  Jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat.

www.goethe.de/uun/adr/wwt/est/enindex.htm

Zadaniem Instytutu jest upowszechnianie znajomości języka niemieckiego zagranicą, a także propagowanie kultury niemieckiej. Od października 2008 roku objął on opieką naszą szkołę, wspiera nas merytorycznie i finansowo za co bardzo bardzo dziękujemy 

Więcej na temat Goethe Institut znajdziecie tutaj:

www.goethe.de/ins/pl/war/uun/plindex.htm

Inicjatywa "Schulen - Partner der Zukunft" (Pasch) obejmuje swym zasięgiem cały świat. Założeniem projektu jest stworzenie sieci 1000 szkół partnerskich. 

Pod tym adresem znajdziecie wszystkie szkoły biorące udział w programie:

www.pasch-net.de/par/deindex.htm

 W Polsce powstała sieć ośmiu szkół, które ze sobą współpracują i wspierają się wzajemnie w nauczaniu języka niemieckiego. Należą do nich (oprócz naszej szkoły i SP 9 w Olsztynie):

 

 

logo szkoły