Wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, zagubione lub zniszczone podręczniki prosimy dokonywać na poniższy numer konta bankowego:
92 1020 3541 0000 5902 0290 9539
-Duplikat  świadectwa - opłata 26 zł.
-Duplikat legitymacji - opłata 9 zł.
-Ceny podręczników - informacja w bibliotece szkolnej
 

 
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020/21
 

Informujemy że mamy dwie formy zbierania składek na ubezpieczenie.

1. Przekazanie wpłaty wychowawcy klasy do dnia 20 października 2020. Wychowawcy z listą ubezpieczonych przekażą wpłaty do sekretariatu. 

 
2. Indywidualne opłacenie składki przez rodzica przez formularz internetowy:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 
 
 
 
 

logo szkoły