Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE 

Na kształt Inicjatywy PASCH wpływ mają cztery główne założenia:

 

     

perspektywy dzięki edukacji,

 

poszerzanie horyzontów poprzez wielojęzyczność,

 

dostęp do języka i edukacji oraz

 

 

wspólne podejście do problemów przyszłości jako międzynarodowa wspólnota uczniów i nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

 

 

Rozwijana jest sieć niemieckich szkół zagranicznych i szkół realizujących program Deutsches Sprachdiplom. Ponadto poszerzana jest współpraca pomiędzy szkołami mająca na celu dalsze wzmacnianie pozycji języka niemieckiego jako języka obcego w narodowych systemach oświaty. Dodatkowo oferowane są stypendia na studia w Niemczech i możliwości wymiany młodzieży oraz partnerstwa szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest Pasch? Działania Pasch w Polsce Dlaczego warto uczyć się
języka niemieckiego?

 

 PASCH w Szkole Podstawowej nr 5
im. Sybiraków w Olsztynie

                                       

Prawie wszyscy uczniowie w naszej szkole uczą się języka niemieckiego na różnych poziomach. Biorą aktywny udział w konkursach, konferencjach, a także w krajowych i międzynarodowych projektach. Dzięki projektowi PASCH uczniowie mają okazję poznać nie tylko kraje sąsiednie, ale również te dalej położone. Szczególnie wspaniałe są kursy językowe w Niemczech. Nasi uczniowie mają również możliwość przygotować się w szkole i zdać egzamin FIT w Olsztynie.

 

                        

 

 

 

 

 

logo szkoły